OD GRAFIKY AŽ PO MONTÁŽ

Zabezpečíme vám celý proces výroby reklamy.

Ako postupovať

Proces výroby a kreovania vašej reklamy

1.

Prijatie objednávky

Spracujeme a skontrolujeme zaslané podklady do tlače.

2.

Pírprava a odporúčanie

Začiatok grafickej prípravy podkladov do tlače a následné odporúčanie použiteľnosti vhodných materiálov.

3.

Výroba

Skompletizovanie a vyrobenie navrhnutej reklamy, tlačoviny do finálnej podoby.

4.

Doručenie - montáž

Vyberáme vhdoné doručenie alebo spôsob montáže na dohodnutom mieste.

náhradné plnenie

chránená dielňa

100% náhradné plnenie

Každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň 20 zamestnancov, musí zamestnávať aj osoby so ZP, a to v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak to neurobí, zaplatí pokutu za neplnenie tejto povinnosti alebo zadá zákazku CHD/CHP. Novinkou je, že zákazku – na podporu dopytu – môže zadať aj integračnému podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so ZP.

Prečo si vybrať práve nás?

Naše hodnoty

KREATIVITA

Každá nová zákazka je pre nás výzvou. Kvôli tomu sa snažíme zakaždým prinášať nové pohľady na požadovanú reklamu, aby nepôsobila dojmom, že ju iba máte, ale aby aj reálne fungovala.

INOVÁCIE

Využívame nové technológie a výrobné procesy, ktoré obzvláštnia vaše vyrobené produkty, tlačoviny, služby.

ZÁVÄZOK

Snažíme sa o čo najkratšie vyrobenie vašich produktov a doručiť ich v dohodnutom čase. No aj my sme len ludia, čo vyrábame vaše reklamy a občas robíme chyby. Preto vieme nájsľ kompromis a riadne komunikovať pri vzniknutých patových situáciách.

Vytvorme spoločne funkčnú reklamu.

Premeníme vaše myšlienky na realitu od grafiky až po aplikáciu.

TOP